Ders Planı

Programın İçeriği:

İşletme İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; tezsiz programlarda 5 zorunlu, 5 seçmeli dersten (toplam 30 kredilik ders yükü) ve Yüksek Lisans bitirme projesinden başarılı olunması gerekir. Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olması gerekir.

Öğretim Programı Diyagramı:

İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı Beşi zorunlu ders havuzundan olmak üzere 10 ders toplam 30 kredi (75 AKTS).
Bitirme Pojesi (15 AKTS).
En az başarılmış 90 AKTS.

 

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 501 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 /7,5
MAN 503 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
MAN … Seçmeli Ders 3 /7,5
MAN … Seçmeli Ders 3 /7,5

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 502 Yönetim Ekonomisi 3 /7,5
MAN 504 Muhasebe ve Finans 3 /7,5
MAN … Seçmeli Ders 3 /7,5
MAN … Seçmeli Ders 3 /7,5

 III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 591 Bitirme Projesi 0/15
MAN 506 Stratejik Yönetim 3 /7,5
MAN … Seçmeli Ders 3 /7,5

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3/7,5
MAN 511 Pazarlama Yönetiminin Temel İlkeleri 3/7,5
MAN 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3/7,5
MAN 513 Veri Analizi ve Karar Verme 3/7,5
MAN 514 İnsan Kaynakları Yönetimi 3/7,5
MAN 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 3/7,5
MAN 516 Küresel İşletme Yönetimi 3/7,5
MAN 517 Küresel Pazarlama 3/7,5
MAN 518 Çok Uluslu Şirket Stratejileri 3/7,5
MAN 519 Tüketici Davranışları 3/7,5
MAN 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3/7,5
MAN 521 Lojistik Yönetimi 3/7,5
MAN 522 İş Süreçlerinin Analizi 3/7,5
EFIN 512 Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Kuruluşları 3/7,5
EFIN 514 Küreselleşme ve Uluslararası Finans Piyasaları 3/7,5
EFIN 516 Türev Piyasalar 3/7,5
EFIN 517 Alternatif Finans Kanalları 3/7,5
EFIN 518 İslami Finans 3/7,5
EFIN 519 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3/7,5