Ders Planı

Programın İçeriği:

İşletme İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; tezli programlarda 5 zorunlu, 3 seçmeli dersten (toplam 24 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının dört yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı Beşi zorunlu ders havuzundan olmak üzere 8 ders,toplam 24 kredi (60 AKTS).
Tez (60 AKTS).
En az başarılmış 120 AKTS.

 

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
MAN 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 /7,5
ECON 503 Mikroekonomik Analiz 3 /7,5
MAN XXX Seçmeli Ders 3 /7,5

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 502 Pazarlama Yönetimi 3 /7,5
MAN 504 Muhasebe ve Finans 3 /7,5
MAN 506 Stratejik Yönetim 3 /7,5
MAN 500 Seminer 0 /0
MAN XXX Seçmeli Ders 3 /7,5

 III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 599 Tez 0/60

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 599 Tez 0/60

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
MAN 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3/7,5
MAN 511 Yönetim Ekonomisi 3/7,5
MAN 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3/7,5
MAN 513 Veri Analizi ve Karar Verme 3/7,5
MAN 514 İnsan Kaynakları Yönetimi 3/7,5
MAN 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 3/7,5
MAN 516 Küresel İşletme Yönetimi 3/7,5
MAN 517 Küresel Pazarlama 3/7,5
MAN 518 Çok Uluslu Şirket Stratejileri 3/7,5
MAN 519 Tüketici Davranışları 3/7,5
MAN 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3/7,5
MAN 521 Lojistik Yönetimi 3/7,5
MAN 522 İş Süreçlerinin Analizi 3/7,5
EFIN 510 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları 3/7,5
EFIN 514 Küreselleşme ve Uluslararası Finans Piyasaları 3/7,5
EFIN 516 Türev Piyasalar 3/7,5
EFIN 517 Alternatif Finans Kanalları 3/7,5
EFIN 518 İslami Finans 3/7,5
EFIN 519 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3/7,5