Başvuru Koşulları

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 70 veya GRE sayısal puanı en az 675 (Yeni skalaya göre 153) veya GMAT puanı en az 500.
 • YDS/YÖKDİL puanı en az 70 veya TOEFL-IBT (84).
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 69,66 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların Programa online olarak başvuru yapması esas olup, Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sisteme kaydedilecek tüm belgelerin, Online olarak başvuru yapılan sırada eksiksiz olarak hazır olması gerekmektedir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

Online olarak sisteme yüklenecek belgeler şunlardır:

 • Niyet mektubu/Araştırma önerisi.
 • Fotoğraflı özgeçmiş.
 • ALES veya GRE veya GMAT puanı.
 • Dil belgesi (varsa): YDS/YÖKDİL, TOEFL-IBT

Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları mba@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır. Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için mba@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2- KAYIT KABUL SONRASI BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal veya noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (fotokopisi)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik terhis/tecil belgesi
Programın Ücreti:

 

Program Kapsamında Sağlanan Burs İmkanları:

Programa kabul edilen tüm adaylara İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi’ndeki şartlar kapsamında farklı burs imkânları sunulmaktadır. Detaylı bilgi için http://www.ihu.edu.tr  adresini ziyaret ediniz.

İletişim Bilgileri:

Program ile ilgili sorularınız için: mba@ihu.edu.tr