Akademik Personel

Prof. Dr.

Ekrem TATOĞLU

ekrem.tatoglu@ihu.edu.tr

Halihazırda, İbn Haldun Üniversitesi, Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Tatoğlu, uluslararası işletme yönetimi, organizasyon ve stratejik yönetim konularında uluslararası hakemli dergilerde 70’in üzerinde makale yayınlamıştır. Academy of Management,Academy of International Business ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Tatoğlu, bir müddet Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Ayrıca, özel sektörde çeşitli firma ve kuruluşlara uzmanlık alanı ile ilgili seminerler vermiş ve danışmanlıklarda bulunmuştur.


Prof. Dr.

Mustafa Kemal YILMAZ

mustafa.yilmaz@ihu.edu.tr

Prof.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi’ni derece ile bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı. 1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü’nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası’nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası’nda danışmanlık hizmeti verdi. 2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi’nde akademik danışman olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.


Doç. Dr.

Ömer Fahrettin DEMİREL

ofahrettin.demirel@ihu.edu.tr

Ömer F. Demirel lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden aldı. Yöneylem araştırması ve istatistik yüksek lisans derecesi ile Karar Bilimleri ve Mühendislik Sistemleri doktorasını A.B.D.’den Rensselear Polytechnic Institute’dan aldı. Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapti. Kral Fahd ve Fatih Üniversiteleri’nin Endüstri Mühendisliği bölümlerinde yardımcı doçent olarak çalıştı. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi bünyesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde Doç. Dr. olarak çalışmaktaydı. Temel araştırma alanları arasında üretim yönetimi, tahminleme, tedarik zinciri yönetimi ve zaman serileri analizi yer almaktadır.


Yrd. Doç. Dr.

Çetin Ali DÖNMEZ

cali.donmez@ihu.edu.tr

Dr. Çetin Ali DÖNMEZ 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan DÖNMEZ, 1992 yılında aynı üniversitenin İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. Kariyerine 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde eksper yardımcısı olarak başladı. Piyasanın gelişim aşamasında borsa alım satım işlemlerinin elektronik sisteme geçiş aşamasında çalıştı, Borsanın birçok projesinde iş analisti olarak görev yaptı. İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nın ardından 1995 yılındaTakasbank’ta ödünç piyasası kuruluş çalışmalarında yönetici pozisyonunda görev aldı. Çetin Ali Dönmez 2001 yılında Türkiye tarihinde ilk defa dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açıldığı dönemde İMKB Vadeli İşlemler Piyasası’nın müdürü olarak görev yaptı. Dönmez İMKB Risk Yönetim Müdürlüğü’nün kurucu genel müdürü olarak 2006-2008 yılları arasında görev yaptı. Dönmez, 2008 yılının Nisan ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılının Kasım ayına kadar görevini sürdürmüştür. Görev yaptığı dönem Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’ının işlem hacmi ve enstrüman çeşitililiği ve marka bilinirliği artmış, özellikle kurumsallaşmada büyük aşama kaydedilmiştir. Çetin Ali Dönmez’in para ve sermaye piyasaları enstrümanlarını konu alan çeşitli makaleleri yayınlanmıştır, ayrıca muhtelif üniversitelerde ders ve seminerler vermiştir. Çetin Ali Dönmez 2013 yılı başında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak Borsa İstanbul’da çalışmaya başlamış 2016 yılı Haziran ayında görevinden ayrılmıştır. Dönmez, evli ve iki kız çocuk babasıdır.


Yrd. Doç. Dr.

Nihat GÜMÜŞ

nihat.gumus@ihu.edu.tr

Nihat Gümüş, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2012 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde “2007 Finansal Krizinin Piyasa Düzenlemelerine İlişkin Sonuçları ve Finansal Düzenleme Yapılarının Bankacılık Sektörünün Sağlamlığına Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı bir Perspektif” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 ile 2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA ve e-MBA Programları bünyesinde Ekonomi ve İstatistik derslerini yürüttü ve bitirme projesi danışmanlığı yaptı. 2012 yılı Mart ayında Başkan Danışmanı olarak o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) katıldı. İMKB’nin Borsa İstanbul’a dönüşüm sürecinde, Başkanlık Ofisi ve Araştırma Bölümü’nde ekonomist ve servis yöneticisi olarak görev yaptı. Strateji ve Stratejik Ortaklık ekipleri bünyesinde Türkiye Sermaye Piyasası kuruluşlarının yatay ve dikey entegrasyonu süreçleri ile Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesinde yer aldı. 2014 yılında Dünya Bankası’nın Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul ile birlikte Borsa İstanbul bünyesinde kurduğu Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi’ne katıldı. Merkezin kuruluş sürecinde yer alan Nihat Gümüş, Dünya Bankası’nın, IMF, İslam Kalkınma Bankası, IRTI, IFSB, AAOIFI, CIBAFI, Arap Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte düzenlediği birçok projede görev yaptı. 2016 yılı Eylül ile 2017 Şubat ayları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İİT Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde İslami Finans Veritabanı projesi danışmanlığı görevini üstlendi.


Yrd. Doç. Dr.

Ahmet KAPLAN

ahmet.kaplan@ihu.edu.tr

Dr. Ahmet Kaplan, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans, Erciyes Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde ve Sivil Havacılık MYO Uçak Elektroniği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2000-2005 yılları arasında Amerika’da Georgia Institute of Technology Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu ve uluslararası firmalarda Yazılım Geliştirme ve Proje Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2011 yılları arasında, Türksat A.Ş.’de Bilişim Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş süresinde büyük öneme sahip olan e-Devlet Kapısı’nın (www.turkiye.gov.tr) yeni bir ekip ile yazılımlarını gerçekleştirdi ve hizmete açılış sürecinden itibaren milyonlarca kullanıcıya ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarını yönetti. 2012-2014 yılları arasında, TÜBİTAK’ta; Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)’de Enstitü Müdürü ve Fatih Projesi Teknik Koordinatörü olarak görev yaptı. 2014 tarihinde tekrar Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı olarak göreve başladı.


Yrd. Doç. Dr.

Ali Osman KUŞAKÇI

aliosman.kusakci@ihu.edu.tr

Ali Osman Kuşakcı Viyana Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında lisans derecesini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde Finans Mühendisliği modülünü “Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskontrakten  Wie gut ist die konventionelle Bewertungstheorie am Turkischen Finanzmarkt anwendbar?” başlıklı yüksek lisans tezi ile bitirerek 2007 yılında yüksek mühendis ünvanını elde etti. 2008 yılından itibaren araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde “Constrained Optimization with Evolution Strategies: Adaptive Approaches” başlıklı tezi ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede iki yıl AR&GE merkezi müdürlüğü yaptı ve İslam Kalkınma Bankası destekli merkezde kapasite geliştirme projesini yürüttü. 2015 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Ali Osman Kuşakcı’nın akademik çalışmalarının odağında karar destek sistemleri, yöneylem araştırması, üretim yönetimi, sezgisel algoritmalar ve tedarik zinciri ağ tasarımı konuları bulunmaktadır.


Yrd. Doç. Dr.

Sümeyye KUŞAKÇI

sumeyye.kusakci@ihu.edu.tr

1983 doğumlu Sümeyye Kuşakcı Avrupa’nın en iyi ekonomi üniversiteleri arasında kabul edilen Viyana Ekonomi Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde birleşik lisans ve yüksek lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını biri Entegre Muhasebe, diğeri Stratejik Yönetim-Liderlik-Danışmanlık olmak üzere iki ayrı alanda yapmıştır. Türkiye örneğinde KOBİ’ler için Danışmanlık Sektörü – Danışmanlık Yaklaşımları, Mevcut Durum ve Tahminler başlıklı tezinde empirik bir çalışma ile Türk KOBİ’lerinin danışmanlık sektörüne bakışlarını ve mevcut danışmanlık yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmıştır.

2008-2015 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Aynı üniversitede sürdürdüğü doktora çalışmalarını 2017 yılında tamamlamış, Yönetim Bilimleri ve Liderlik alanında doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.
Islamic Books of Advice: An Aspiration Applicable to Modern Management başlıklı doktora teziyle Türk İslam medeniyetinin kendine has liderlik anlayışını akademik düzlemde tartışmayı hedeflemiştir. Sümeyye Kuşakcı’nın çalışma alanları Liderlik, İş ahlakı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik Yönetim olarak sıralanabilir. Evli ve üç çocuk annesidir.


Arş. Gör.

Fatma Halide TUNCER

fhalide.tuncer@ihu.edu.tr

2013 yılında Gazi Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’ndeki lisans eğitimini ilgi duyduğu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çift anadal yaparak tamamladı. Ankara merkezli düşünce kuruluşu IMPR’ın (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi) staj programına dahil olarak Irak-İran eksenli yönetim sorunsallarıyla ilgilendi. Avrupa Birliği’nin fonladığı hibe desteğinden Türkiye’deki KOBİ’lerin yararlanmalarını sağlayan bir danışmanlık firmasında proje koordinatörlüğünde bulundu. Ayrıca; Gençlik Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen çok sayıda gençlik projesinin aktif katılımcısı oldu. Şimdilerde İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır.